piątek: 03.02.2023 imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
„Człowiek żywy jest miękki i uległy,
Umarły – surowy i nieugięty.
Zwierzęta, trawy i drzewa żyjąc
Plastyczne są i ustępliwe,
Gdy giną, wysychają, stają się sztywne i kruche.
Nieugięty rygor jest towarzyszem śmierci,
Zaś swoboda i spontaniczność przyjacielem życia,
Najtwardsze drzewo doskonałe jest do obróbki,
Mocne i potężne łatwo zostanie powalone,
Niepozorne i uległe przetrwa wszystkie inne”.
(Lao-Tsy, Droga, przeł. M.Fostowicz-Zachorski, Rękodzielnia „Arhat”, Wrocław 1992, s.82.)O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualności
Nowości na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod śrubką
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze śrubką
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "śrubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byliśmy
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Działalność    Warsztaty    plastyczne plastyczne
...razem pomalujemy świat.....
zajęcia plastyczne dla dzieci

Program pozaszkolnych zajęć plastycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Potrzeba tworzenia i zachwyt nad pięknem są udziałem każdego człowieka. W dziecku drzemie ogromna potencja, która zmusza je do działania, zdobywania doświadczenia. Ten pęd do rozwoju jest bardzo wyraźny w jego aktywności twórczej. Wynika on z biologicznej potrzeby, a jego celem przede wszystkim autokreacja. Uczniowie klas I-III chętnie podejmują aktywność twórczą nie tylko ze względu na spodziewane efekty swojej pracy, ale przede wszystkim dla przyjemności.  Tym wieku dziecko przejawia szczególne zamiłowanie do kreski. Rysowanie jest dla niego pasjonującą zabawą, przygodą. Jego celem jest nie tylko oddawanie postrzeganej rzeczywistości, ale też swoich lęków, pragnień i przeżyć. Działalności plastycznej dzieci zawsze towarzyszą pozytywne emocje takie jak duma, satysfakcja, radość tworzenia. Poprzez twórczość plastyczną wypowiadają się pełniej niż przez mowę; ukazują swój świat intymnych przeżyć, subtelnych spostrzeżeń, przepełniony fascynacją i radością życia
Program zajęć plastycznych został napisany z myślą o dzieciach w młodszym wieku szkolnym, które będą brały udział w pozalekcyjnych zajęciach plastycznych w Klubie „Śrubka” w Żywcu. Uwzględniono  w nim poziom rozwoju poznawczego i poznawczego oraz  specyficzne potrzeby dziecka w wieku od 7. do 10. lat. Główny nacisk został położony na poznawczą wartość działalności twórczej dziecka oraz możliwości wyrażania siebie, swoich przeżyć i odczuć. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków do pracy twórczej w atmosferze szacunku i bezpieczeństwa dzieci będą mogły w sposób radosny i nieskrępowany tworzyć i rozwijać swoją wrażliwość estetyczną.
Celem głównym zajęć jest stworzenie odpowiednich warunków dla swobodnej pracy artystycznej i ekspresji dziecięcej, rozwój wyobraźni dziecka i kształtowanie postawy twórczej.
Cele szczegółowe:
- wyzwalanie twórczych predyspozycji dzieci poprzez własną działalność artystyczną, obcowanie z dziełem sztuki- tekstem literackim, utworem muzycznym, dziełem plastycznym;
- zapoznanie dzieci z różnymi narzędziami, technikami i formami pracy plastycznej, oraz z możliwościami twórczego wykorzystania różnego pochodzenia materiałów i narzędzi;
- doskonalenie umiejętności operowania różnymi formami plastycznymi
- pogłębienie wrażliwości na kolor, umiejętności tworzenia barw, dostrzegania bogactwa odcieni i waloru;
-doskonalenie umiejętności operowania kolorem w pracy malarskiej, oddania nastroju, ukazania przestrzeni;
- doskonalenie umiejętności pracy grupowej, współdziałania na różnych polach aktywności twórczej
- zdobywanie wiedzy na temat sztuki;
- pogłębianie wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności spotkania z drugim człowiekiem poprzez dzieło sztuki;
-doskonalenie umiejętności mówienia o sztuce, wyrażania swoich opinii, odczuć, wzbogacenie słownictwa;
- umiejętność rozróżnienia i tworzenia dzieł o różnej tematyce (portret, pejzaż);
- rozbudzanie odpowiedzialności za swoje otoczenie poprzez troskę o jego estetykę, doskonalenie umiejętności aranżowania przestrzeni, wykonywania dekoracji, ozdób świątecznych;
- wzbogacanie wiedzy na temat różnych technik graficznych; zdobywanie umiejętności wykonania matrycy w gipsie oraz drukowania grafiki;

Przykładowe  zajęcia:
Drukowane na tkaninie - kompozycja barwna wykonana za pomocą stempli z warzyw i farb akrylowych na tkaninie; połączona z poznawaniem technik zdobienia tkanin; dzieci samodzielnie wykonają stemple z owoców i warzyw;
Słodkie malowanie - pejzaż jesienny wykonany za pomocą rozsypanego cukru, kakao, startej czekolady, sproszkowanej kory cynamonowej. Dzieci mogą wybrać jeden z wymienionych produktów lub użyć wszystkich rozsypując je na jednobarwnym tle tak, by powstał pejzaż. Monochromatyczna kompozycja zostanie utrwalona za pomocą fotografii. Praca będzie oddziaływać na wiele zmysłów: wzrok, smak i węch.
Portret Jesieni - wyklejanka ilustrująca personifikację jesieni. Do jej zrobienia zostaną użyte „dary jesieni”- kolorowe liście, nasiona, szyszki;
Autoportret nieobecny - praca malarska, której tematem jest przedmiot- martwa natura o wyjątkowym znaczeniu dla autora; rodzaj autoportretu.
Nietypowe narzędzie - eksperyment plastyczny, nakłaniający do wykorzystania różnych materiałów malarskich i rysunkowych np. szklane kulki namoczone w farbie, grzebień namoczony w farbie, połączone ze sobą za pomocą taśmy kredki, faktury i tekstury, pióra, patyki, sznurki, itd. Próba stworzenia własnego narzędzia malarskiego lub rysunkowego;
Mój dom w przyszłości - rysunkowy projekt planu budynku;
Kompozycja literowa - rysunek pastelami, głównym tematem jest znak graficzny jakim jest litera;
Moja historia - komiks rysunkowy składający się z czterech kadrów
Świąteczne tradycje w mojej rodzinie -  praca wykonana techniką mieszaną na płaszczyźnie kartki połączona z opowiadaniem o bożonarodzeniowych tradycjach i zwyczajach, śpiewaniem kolęd;
Ozdoby świąteczne - wykonanie ozdób choinkowych za pomocą kolorowych papierów, szyszek, orzechów, wstążek, itd.
„Zaczarowany ogród” - makieta ogrodu wykonana przez dzieci za pomocą kartonu, kawałków drutu, sznurka, zapałek, gałązek, suchych roślin, bibuły, itd.; rozwija wyobraźnię przestrzenną
„Kraina wyobraźni” -  praca na płaszczyźnie wykonana techniką kolażu; inspiracją będzie wiersz Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”
„Film animowany” - wspólna praca dzieci będąca ilustracją przeczytanego wcześniej przez nauczyciela opowiadania; każdy uczestnik zajęć ilustruje inny fragment usłyszanej historii, by powstała plastyczna opowieść, jako wspólne dzieło;
„Jak widzę muzykę” - praca malarska, będąca oddaniem nastroju utworu muzycznego wysłuchanego przed przystąpieniem do malowania; zwrócenie szczególnej uwagi na tworzący nastrój kolor, jako nośnik emocji;
„Pan Hilary” - praca wykonana techniką monotypii, będąca ilustracją wiersza Juliana Tuwima „Pan Hilary” ze szczególnym zwróceniem uwagi na wnętrze mieszkania bohatera i stare sprzęty, które się w nim znajdowały;
„Moje miasto” - gipsoryt; wykonanie pracy odbywać się będzie w trakcie dwóch spotkań i podzielone zostanie na etapy. Podczas spaceru, który odbędzie się podczas pierwszego spotkania, dzieci wybiorą fragment krajobrazu i na jego podstawie wykonają projekt grafiki. W pracowni, po powrocie ze spaceru, przy pomocy nauczyciela zrobią płytę gipsową, która posłuży do dalszej pracy. Wykonanie matrycy i drukowanie odbędzie się na drugim spotkaniu; dzieci zaprezentują swoje prace i podziela się przemyśleniami i odczuciami na temat grafiki i wszystkich etapów jej przygotowania;
Orgiami - praca przestrzenna a także wyklejanka na płaszczyźnie kartki wykonana z kolorowego papieru; zadania takie ćwiczą cierpliwość, zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, umiejętność odwzorowania;
Małe formy ceramiczne - lepienie w glinie naczyń i prostych form ceramicznych; zajęcia połączone z prezentacją ceramiki użytkowej i artystycznej, przedstawieniem procesu technologicznego tworzenia ceramiki;
Program ma charakter otwarty. Przewiduje się wprowadzenie zmian w przebiegu zajęć, jeśli wymagać tego będzie aktualna sytuacja, nastrój, umiejętności i potrzeby dzieci. Poczynania artystyczne będą dokumentowane, a z prac powstanie wystawa sprawozdawcza.
Autor: Alina Petke-Fałat


Klub śrubka

powrót

  ostatnia aktualizacja: 09.11.2022 20:22:18 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"