piątek: 03.02.2023 imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
„Człowiek żywy jest miękki i uległy,
Umarły – surowy i nieugięty.
Zwierzęta, trawy i drzewa żyjąc
Plastyczne są i ustępliwe,
Gdy giną, wysychają, stają się sztywne i kruche.
Nieugięty rygor jest towarzyszem śmierci,
Zaś swoboda i spontaniczność przyjacielem życia,
Najtwardsze drzewo doskonałe jest do obróbki,
Mocne i potężne łatwo zostanie powalone,
Niepozorne i uległe przetrwa wszystkie inne”.
(Lao-Tsy, Droga, przeł. M.Fostowicz-Zachorski, Rękodzielnia „Arhat”, Wrocław 1992, s.82.)O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualności
Nowości na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod śrubką
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze śrubką
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "śrubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byliśmy
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Działalność    Wakacje ze śrubką Wakacje ze śrubką
WAKACJE ZE ŚRUBKĄ - 2012 ROK
dla dzieci - uczniów szkół podstawowych

Fotoreportaż z zajęć  25.07.2012 r. (środa):

  


Fotoreportaż z zajęć  23.07.2012 r. (poniedziałek):

  

Fotoreportaż z zajęć  20.07.2012 r. (piątek):


Fotoreportaż z zajęć  18.07.2012 r. (środa):


Fotoreportaż z zajęć z Samodzielną Formacją Obronno - Ratowniczą z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz działań antyterrorystycznej - 13.07.2012 r. (piątek):


Fotoreportaż z zajęć:zajęcia przemienne w 3 grupach wiekowych
I grupa – klasa 1-2; II grupa – klasa 3 – 4;  III grupa – klasa IV.
3 grupy po 10 osób = 30 dzieci

Planowany program zajęć:
Zajęcia taneczne:
- Będą to zajęcia obejmujące różne formy ruchu, ćwiczenia rytmiczno – umuzykalniające, ćwiczenia techniki tanecznej przygotowujące do poznania różnych form tanecznych dostosowanych do możliwości uczestników zajęć. Zajęcia będą zmierzały do wprowadzania radosnego nastroju, podniesieniu sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania w grupie. Zajęcia będą obejmować:
- ćwiczenia rytmiczne przy muzyce, rozpoznanie metrum i nauka rytmicznego chodzenia, nawiązanie kontaktu w grupie, koordynacja ruchowa, uporządkowanie sekwencji ruchów, zdolności zapamiętywania kolejności ruchu, sekwencji krótkich motywów tanecznych;
- wyzwolenie fantazji ruchowej, współpraca i współdziałanie, orientacja w przestrzeni;
- poznanie dziedzictwa kulturowego w kontekście wartości narodowych – tańce narodowe, polonez, krakowiak …
- tworzenie układów taneczno – rytmicznych do melodii wybranych przez uczestników;
- zapoznanie z krokami niektórych tańców towarzyskich;
- nauka tańców regionalnych naszego regionu: hajduk, sistany, trojak,…
- ogólne zasady zachowania się w grupie w czasie zajęć.
(Halina Sikora)

Zajęcia plastyczne:
Cele:
- rozwijanie potrzeby tworzenia
- pobudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata
- rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi uczuciami
- poznanie kilku obrazów z kanonu historii sztuki
- nauczenie się mówienia o własnej osobie językiem plastycznym
- rozwijanie kreatywności i pomysłowości w tworzeniu samodzielnych prac

Tematy:
- Wizytówka – dlaczego i po co? Czyli przedstawiamy się, cz.1.
- Opowieść o mojej pasji – Czyli przedstawiamy się, cz.2.
- Obrazy wielkich mistrzów – cz.1.
- Plastyka i zabawa – tworzenie gry planszowej, cz.1.
- Plastyka i zabawa – tworzenie gry planszowej, cz.2.
- Świat wokół mnie – plener.
- Obrazy wielkich mistrzów – cz.2.
- Pejzaż wakacyjny  jako witraż.
- Mój własny komiks, cz.1.
- Mój własny komiks, cz.2.
- Obrazy wielkich mistrzów – cz.3.
- Wspomnienia spędzonych dni – ostatnia praca.

Techniki: malarstwo, wycinanki, witraż, rysunek
Zajęcia będą dostosowane do każdej grupy wiekowej.
(Sara Szczotka)
Zajęcia teatralne:
Formy pracy: zajęcia praktyczne prowadzone metodą warsztatową
Cele ogólne
- zainteresowanie dzieci teatrem i sztuką aktorską,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- pobudzenie do twórczego myślenia i działania na płaszczyźnie artystycznej
Cele szczegółowe
- zdobycie wiedzy na temat teatru
- poznanie podstawowych technik aktorskich
- rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka - przełamywanie barier, budowanie prawidłowych
   relacji z rówieśnikami oraz umiejętność współpracy i współdziałania
- nauka pięknej i poprawnej mowy – sztuka pięknego wysławiania
Plan warsztatów
- Czym jest teatr? Kim jest aktor?
- Zdobywanie wiedzy ogólnej o teatrze i pracy aktorów. Teatr w różnych epokach –  
   zabawy z historią teatru w tle.
- Teatrzyki małe i duże.
- Zabawy pantomimiczne, teatr cienia, teatr lalek. Wprawki, dramy, miniatury teatralne.
- Wykonanie różnych typów lalek teatralnych.
- Giętki język i ciało.  
- Ćwiczenia ruchowe, oddechowe i dykcyjne.
- Trening czyni mistrza.
- Przygotowanie inscenizacji teatralnej.
Poszczególne punkty programu zostaną dostosowane do wieku oraz indywidualnych predyspozycji dzieci. Nadrzędnym celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w niezwykły i barwny świat teatru, odkrywanie własnej osobowości, uwrażliwienie na otaczający świat. Poprzez zabawę mogą oni poszerzać swoją wiedzę oraz kształtować umiejętności sceniczne, nauczyć się posługiwać piękną polszczyzną, skorygować błędy w wymowie. Ponadto zajęcia służą temu, by ich uczestnicy na nowo odkryli radość bycia dzieckiem, by potrafili zawiązywać nowe znajomości, budować dobre relacje z otoczeniem, wspólnie się bawić i współpracować. Poprzez gry i zabawy dzieci poznają magię teatru, uczą się pokonywać stres, odkrywają swoje talenty i rozwijają indywidualne predyspozycje. Odkrywają piękno literatury dziecięcej i tworzą własne opowiadania i scenariusze, które inscenizują – przygotowują scenariusz, dekoracje i kostiumy. Zajęcia w całości mają charakter integralny, ćwiczenia mają w równej mierze oddziaływać na rozwój emocjonalny i społeczny, kształtować wrażliwość artystyczną, otwierać na piękno świata i sztuki, pobudzać do bacznego obserwowania otaczającej rzeczywistości, uczyć nazywania własnych emocji, a w końcu wyrażania siebie i samoakceptacji. Dzięki zastosowaniu wielu metod i form pracy dzieci poprzez zabawę poznają wybrane formy teatralne oraz wspólnie przygotowują spektakl, w którym biorą udział.
(Joanna Worek)


Klub śrubka

powrót

  ostatnia aktualizacja: 09.11.2022 20:22:18 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"