czwartek: 28.09.2023 imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć.

Ernest Hemingway
O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualności
Nowości na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod śrubką
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze śrubką
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "śrubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byliśmy
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Działalność    Koło modelarskie Koło modelarskie
Zajęcia modelarskie dla najmłodszych
zajęcia modelarskie dla najmłodszych

Program edukacyjno-wychowawczy zajęć modelarskich
Klub „Śrubka”


ZAŁOŻENIA
Program przeznaczony jest do realizacji w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zajęć i prac wytwórczych zorientowana jest na modelarstwo lotnicze, pojazdy cywilne i wojskowe, okręty i statki, figury oraz budowle.

CELE EDUKACYJNE
Głównym celem edukacyjnym programu jest osiągnięcie, wyższego niż elementarny, poziomu orientacji ogólnotechnicznej.
Przez działalność koła zainteresowań będą realizowane w stopniu rozszerzonym następujące zadania :
1.    Doprowadzenie uczestników zajęć do poznania i oceniania swoich cech, możliwości
i predyspozycji technicznych.
2.    Organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia.
Powinno to w szczególności stwarzać warunki do nabywania następujących umiejętności:
1)    planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i pracy,
2)    skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia,
3)    efektywnego współdziałania w zespole,
4)    rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5)    poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
6)    odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,
7)    rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

TREŚCI ZAJĘĆ
Przekazywane treści nauczania są nakierowane na skuteczną realizację zadań technicznych
i stanowią rozszerzenie wybranych treści realizowanych szkole na zajęciach z techniki, przyrody, historii na drugim etapie edukacyjnym, a więc umożliwiają również integrację wiedzy. Treści te można ująć w następujące grupy:
1.    Teksty i dokumentacje techniczne (pojęcia, symbole, znaki, rysunki); normalizacja
w technice.
2.    Różnorodne materiały konstrukcyjne, ich cechy i zastosowania.
3.    Technologie obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej; technologie łączenia różnorodnych materiałów; podstawowe narzędzia, maszyny i przyrządy pomiarowe.
4.    Podstawowe zjawiska fizyczne: mechaniczne, elementy aerostatyki i aerodynamiki.
5.    Elementy historii techniki w różnych epokach i w różnych krajach.

ZESTAW ZADAŃ
1.    Modele samolotów w skali 1:72 i mniejsze do złożenia z gotowego zestawu.
2.    Modele pojazdów cywilnych i wojskowych w skali 1:72 i większe.
3.    Modele samolotów i helikopterów w skali 1:48 i większe.
4.    Modele okrętów i statków motorowych.
5.    Modele żaglowców bez względu na skalę.
6.    Modele kartonowe figur i budowli o niewielkim stopniu trudności .
7.    Proste model szybowca do złożenia z gotowego zestawu elementów
(np. ze styropianowym płatem).
8.    Dioramy na dowolny temat z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i modeli z gotowych zestawów lub wykonanych samodzielnie.

OPIS ZŁOŻONYCH UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA I PROPOZYCJE OCENY
W trakcie realizacji zajęć uczestnicy powinni wykazać się następującymi osiągnięciami złożonymi:
1.    Odczytywanie dokumentacji technicznej (rysunki, szkice, opisy, instrukcje).
2.    Opracowywanie pomysłów technicznych w formie prostej dokumentacji technicznej (z wykorzystaniem eksperymentowania technicznego); dokonywanie podstawowych pomiarów.
3.    Bezpieczne posługiwanie się narzędziami, czytanie ze zrozumieniem instrukcji technicznych.
4.    Opanowanie podstawowych operacji technologicznych stosowanych przy budowie modeli: cięcie, kształtowanie i łączenie papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali, szlifowanie, polerowanie, wygładzanie powierzchni, pokrywanie powłokami ochronnymi i dekoracyjnymi.
5.    Planowanie i wykonywanie zadań technicznych indywidualnie i zespołowo; organizowanie własnej pracy.
6.    Racjonalne i oszczędne gospodarowanie materiałami; ocena przydatności i dobór materiałów.
7.    Ocenianie swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności technicznych.
Ze względu na to, że zajęcia odbywają się w małej grupie w formie nieobowiązkowej
i pozalekcyjnej, osiągnięcia uczestników nie podlegają sformalizowanej ocenie. Zarówno prowadzący zajęcia, jak i uczniowie dokonują nieformalnej oceny stopnia osiągnięcia założonych celów i różnicują tę ocenę, zarówno w stosunku do założonego celu,
jak i w obrębie grupy. Taka słowna ocena (wyróżnienie, pochwała, zwrócenie uwagi na niedociągnięcia) formułowana jest prawie na każdym etapie pracy.

Klub śrubka

powrót

  ostatnia aktualizacja: 22.05.2023 21:13:57 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"