¶roda: 27.09.2023 imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć.

Ernest Hemingway
O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualno¶ci
Nowo¶ci na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod ¶rubk±
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze ¶rubk±
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "¶rubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byli¶my
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Po godzinach    Zaprosili nas Zaprosili nas
Vianočná pohµadnica
IX. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej sú»aľe

Konkurs na kartkę bożonarodzeniow± w roku 2012 - rozstrzygnięty
9. Międzynarodowy Konkurs plastyczny pocztówki bożonarodzeniowej zakończył się kolejnym sukcesem. Na dziewi±t± edycję międzynarodowego konkursu na pocztówki ¶wi±teczne wpłynęło 6 350 z 350 szkół ze Słowacji, Czech, Polski, Serbii, Rumunii i Węgier. Konkurs organizowany i promowany jest przez centrum kultury w Dolnym Kubinie i jak co roku spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Orawy jak i dzieci oraz pedagogów z s±siednich krajów. Tematem prac wykonanych przez  artystycznie uzdolnione dzieci było Boże Narodzenie, naturalne i od¶więtne przedstawienie tematów biblijnych. Prace nadesłane na konkurs oprócz klasycznego interpretowania motywów tego konkursu, a ich spostrzeżenia zostały przesunięte na kameralne sytuacje, zimowych prezentacji zwi±zanych z rodzin±, która stanowi fundament do postrzegania ¶wiata, do wyobrażeń i oczekiwań okresu wakacyjnego. Tematyk± ¶wi±tecznych kartek przez dzieci, to bardzo unikalne interpretacje autorów, ciekawe rozwi±zania i eksperymenty formalne zwi±zane poł±czeniem wielu technik. Najczę¶ciej prace wykonywane były
w formie rysunku, grafiki i kolażu. Celem tego konkursy jest oprócz podstawowego zadania którym jest wykonanie i prezentacja prac plastycznych dzieci poprzez tworzenie warunków stwarzania wolnej przestrzeni prezentacji młodych talentów artystycznych, ale również powiększanie i tradycyjnym rozumieniu pobudzanie zachowań ludzkich zwi±zanych ze ¶więtami  Bożego Narodzenia.
Jury, w którym pracował Mgr. sztuki. Miroslav Knap, Mgr. Anna Gajdosikova (Plus7dni) i Zbigniew Micherdziński zaproponowało przyznanie 78 indywidualnych
i 14 zbiorowych nagród. Prezentacja prac nagrodzonych wraz z ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu nast±pi 12. grudnia 2012 r. w miejskim domu kultury
w Dolnym Kubinie o godzinie 13.00.
Kolejne wystawy prac nadesłanych na konkurs zostan± zaprezentowane w dniach:
-1.12.2012 r. - 4.1.2013 r. – w ¶redniej szkole medycznej w Ostrawie (Czechy);  
- 3.12.2012 r. - 7.1.2013 r. -  w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej w Bratysławie (Słowacja);
- 7.12.2012 r. - 2.1.2013 r. – w Klubie „¶rubka” w  Żywcu (Polska)
- 12.12.2012 r. - 10.1.2013 r. – w Miejskim Domu Kultury w Dolným Kubín (Słowacja);
- 17.12.2012 r. - 31. 1.2013 r. -  w Centrum Kultury - Liptovský Mikulá±
Lista nagród i wyróżnień 9. konkursu na kartkę bożonarodzeniow±
Lista nagród i wyróżnień 9. konkursu na kartkę bożonarodzeniow±

  
Artystyczne Szkoły podstawowe
I. KATEGORIA
Rysunek, malarstwo
1. Adéla Karasová, 7 lat, ZU© Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, CZ
2. ©tefan Kucko, 4 lata, SZU© Jáno±, Ruľomberok
3. Lucia Serdahelyová, 7 lat, ZU© Senica
Wyróżnienie:
Klára Drábiková, 6 lat, ZU© Púchov
Petra Kubicová, 5 lat, ZU© Myjava
Alľběta Hlu±tíková, 7 lat, ZU© Zlín-Malenovice, CZ
Wyróżnienie za kolecję prac:
ZU© Holíč – maµba a kresba
Gminny O¶rodek Kultury Ustronie Morskie, PL
Złożone techniki:
1. Tomá± Chytil, 5 lat, ZU© Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, CZ    
2. Karin ©tupendeková, 5 lat, ZU© Bernolákova, Holíč
3. Samuel Szász, 5 lat, ZU© Exnárova, Bratislava
Wyróżnienie:
Lujza Pl±ková, 7 lat, ZU© Karola Pádivého Trenčín
Wyróżnienie za kolekcję prac:
ZU© Exnárova, Bratislava
ZU© Pozořice, CZ
Grafika:
1. Petra Magnerová, 7 lat, ZU© F.K. Vrútky
2. Nella La±áková, 7 lat, ZU© Bernolákova, Holíč
3. Zoja Hazuchová, 5 lat, ZU© P.M. Bohúňa, Dolný Kubín
Wyróżnienie:
Mária Palubová, 6 lat, SZU© Stará ˇubovňa
Tomá± Mikulec, 7 lat, ZU© Ferka ©pániho, ®ilina
Wyróżnienie kolecji:
ZU© Ivana Ballu, Dolný Kubín
II. KATEGÓRIA:
Rysunek, malarstwo:
1. Daniel Rybakov, 8 lat, ZU© Snina
2. Paulina Miszczak, 10 lat, Młodzieżowy dom kultury Tychy, PL
3. Alexandra I±toková, 8 lat, ZU© Senica
Wyróżnienia:
Kristián Očkaják, 9 lat, SZU© Jáno±, Ruľomberok
Stanislava Orlovská, 9 lat, SZU© Stará ˇubovňa
Wyróżnienie kolekcji:
ZU© Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, CZ
Złożone techniki:
1. Silvia Čukanová, 10 lat, ZU© L. Árvaya, ®ilina
2. Veronika Výtisková, 8 lat, ZU© Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, CZ    
2. Aneta Heidlerová, 9 lat, ZU© ®ilina
3. Viktória Olleová, 9 lat, ZU© F.K. Vrútky
Wyróżnienie kolekcji:
ZU© L. Árvaya, ®ilina  
Grafika:
1. Martina Srnková, 9 lat, ZU© Karola Pádivého Trenčín
2. Nela Holo±ková, 8 lat, ZU© Bernolákova, Holíč
3. Adam Hvolka, 9 lat, ZU© Ivana Ballu, Dolný Kubín
Wyróznienia:
Henrieta Vaµu±ová, 10 lat, SZU© Stará ˇubovňa
Karolína Mikulá±ková, 9 lat, ZU© Bernolákova, Holíč
Wyróżnienie kolekcji:
Młodzieżowy dom kultury Rybnik, PL
III. KATEGÓRIA:
Rysunek, malarstwo:
1. Adela Babinská, 15 lat, ZU© Trstená
2. Denis Záň, 15 lat, SZU© Tvrdo±ín
3. Simona Viencková, 12 lat, ZU© Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, CZ
Wyróżnienie:
Mariana Plachetková, 15 lat, ZU© Gelnica – filia Helcmanovce
Złożona technika:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Grafika:
1. Lesana Krchníková, 13 lat, ZU© Brezová pod Bradlom
2. Kamil Perużyński, 15 lat, Młodzieżowy dom kultury Rybnik, PL
3. Barbora Omastová, 12 lat, ZU© Ivana Ballu, Dolný Kubín
Wyróżnienie:
Valéria Pekníková, 14 lat, ZU© Brezová pod Bradlom
Szkoły Podstawowe
  
I. KATEGORIA
Rysunek, malarstwo:
1. Denisa Fričová, 7 lat, Z© P. ©krabáka, Dolný Kubín
2. Sofia Krivoňáková, 7 lat, ©KD – Z© Grundschule Keľmarok
3. Kristína Hanesová, 6 lat, Z© Plie±ovce
3. Kristína Knappová, 7 lat, Z© Hôrky, ®ilina
Technika złożona:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. Alexandra Nestlerová, 6 lat, Z© Staré Hory
Wyróżnienie za kolekcję:
Z© P.O. Hviezdoslava, Veµké Kapu±any
Grafika:
1. Filip ©ulgan, 6 lat v, Z© Jarná, ®ilina
2. Simona Gajdo±íková, 6 lat, CZ© ®. Bosniakovej, ©urany
3. Nella Jakubčínová, 7 lat, Z© Jarná, ®ilina  
II. KATEGORIA:
Rysunek, malarstwo:
1. Magda Osowska, 11 lat, O¶rodek kultury, sportu i rekreacji, ¦wiecie, PL
2. Aďka Barutová, 10 lat, Z© Oravská Lesná
3. Adnana Ferencikova, 8 lat, Teoreticke Lyceum J. Gregora Tajovského, Nadlak, RO
Wyróżnienia:
Samuel Bugár, 11 lat, Z© Jilemnického, Dunajská Streda
Dominika Tomala, 10 lat, Bałucki o¶rodek kultury ŁodĽ, PL
Jana Koniarikova, 9 lat, Teoreticke Lyceum J. Gregora Tajovského, Nadlak, RO
Wyróżnienia kolekcji:
Z© Jarná, ®ilina
Z© ©íd
Złożona technika:
1. Ondrej Bazelides, 9 lat, Z© Jarná, ®ilina
2. Jana Iglárová, 9 lat, Z© J. Vojta±±áka, Zákamenné
3. Lea ©árfyová, 8 lat, Z© P. ©krabáka, Dolný Kubín
Grafika:
1. Lujza Boďová, 10 lat, Z© ©túrová, Malacky
2.Barbora Katy±ová, 8-11 lat, Z© Novo»
3. Adrian Ziętek, 10 lat, Szkoła Podstawowa Króla Kazimierza Wielkiego, Lublin, PL
III. KATEGORIA:
Rysunek, malarstwo:
1. Ingrid Bialová, 14 lat, Z© Farská lúka, Fiµakovo
2. Katarzyna Mieszczak, 14 lat, Gimnazjum Publiczne, Cięcin, PL
3. Wiktoria Nowak, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 Żywiec, PL
Wyróżnienie kolekcji:
Z© Jarná, ®ilina
Z© Novo»
Z© Mar±ala Tita, Padina, SRB
Technika złożona:
1. Zuzana Kucharčíková, 14 lat, Z© Hôrky, ®ilina
2. Dominika Dobroňová, 15 lat, Z© Hôrky, ®ilina
3. Jakub Nespala, 12 lat, Z© Poprad - Spi±ská Sobota
Grafika:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano

SZKOŁY ¦REDNIE
  
Rysunek, malarstwo:
1. Michaela Hučalová, 15 lat, Stredná umelecká  ±kola, Niľná
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Technika złożona:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Grafika:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
SZKOŁY SPECJALNE
I. KATEGORIA:
Rysunek, malarstwo:
1. Frank Baláľ, 7 lat, ©Z© Čadca
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Technika złożona:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Grafika:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
II. KATEGORIA:
Rysunek, malarstwo:
1. nie przyznano
2. Kristínka Ďurkáčová, 9 lat, ©Z© Čadca
2. Fabián ®iga, 10 lat, Z© – ±peciálna trieda Vydrník
3. neudelená
Čestné uznanie:
Milan Poláček, 8-11 lat, ©Z© Čadca  
Kombinovaná technika:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Grafika:
1.  nie przyznano
2.  nie przyznano
3.  nie przyznano
Wyróżnienie:
Marek Ruman, 9 lat, ©Z© Nevädzová, Bratislava
III. KATEGORIA:
Rysunek, malarstwo:
1. Jozef ®iga, 12 lat, Z© – ±peciálna trieda Vydrník
2. Brigita Makúchová, 14 lat – ľiačka s mentálnym postihnutím, Z© Novo»
3. nie przyznano
Złożona technika:
1. Agnesa Bandyová, 14 lat, Z© – ±peciálna trieda Mní±ek nad Hnilcom
2. Dana Va±kovičová, 12 lat, ©Z© Čadca
3. Elemír Kotuµák, 14 lat,  Z© – ±peciálna trieda Mní±ek nad Hnilcom
Grafika:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Wyróżnienie:
Pe»ko Kon±»ák, 14 lat, ©Z© – Z© pri Nedú ˇubochňa
  
PRZEDSZKOLA
  
Rysunek, malarstwo:
1. nie przyznano
2. Matej Bujňák, 5 lat, M© Tatranská, Stará ˇubovňa
3. Alexander Varga, 6 lat, SM© Mamajáčik, Pre±ov
Złożona technika:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano
Grafika:
1.  nie przyznano
2.  nie przyznano
3.  Martin Straka, 6 lat, M© Oslobodenia, Trstená

Miroslav Żabensky

powrót

  ostatnia aktualizacja: 22.05.2023 21:13:57 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"