piątek: 08.12.2023 imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
Nadzieja - to inna nazwa rachunku prawdopodobieństwa.
O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualności
Nowości na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod śrubką
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze śrubką
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "śrubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byliśmy
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Po godzinach    Prowincja Prowincja
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego ''prowincja'
28.01.2015 r.
Zawiadomienie o zebraniu
Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia Kulturalnego
„prowincja”
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

I. Przedmiot uchwały

Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 28 styczeń 2015 roku (tj. środa), na godzinę 18:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”,
mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

II. Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z
       działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
5.    Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
6.    Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
7.    Podjecie uchwał.
8.    Wolne wnioski i dyskusja.
9.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl   www.prowincja.org.pl
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 09 stycznia 2015 roku.

2015-01-13 Katarzyna Szura

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ''prowincja''
18 styczeń 2014 r.
                                              
Zawiadomienie o zebraniu
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego  „prowincja”
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

I. Przedmiot uchwały
Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 18 styczeń 2014 roku (tj. sobota), na godzinę 17:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”, mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

II. Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
     Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego
     i finansowego  za  rok 2013          
5. Plan działania na rok 2014.
6. Wolne wnioski i dyskusja.
7. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl. www.prowincja.pl
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 07 stycznia  2014 roku.

2014-01-04 Stowarzyszenie Kulturalne ''prowincja''

Wynik wyborów Zarządu
W dniu 18 maja 2013r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego "prowincja".

Wybrano Zarząd w składzie:
Prezes Stowarzyszenia - Katarzyna SZURA;
Viceprezes Stowarzyszenia - Michał WARKOCZYŃSKI - PROCHOWNIK;
Sekretarz - Skarbnik - Joanna WOREK;

Komisja Rewizyjna:
- Maria GAŁUSZKA;
- Mirosław CIŚLAK;
- Jakub GRZYWAK
.

2013-05-21 Stowarzyszenie Kulturalne ''prowincja''

Zawiadomienie o zebraniu

Zawiadomienie o zebraniu

Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zawiadomienie o zebraniu


I. Przedmiot uchwały
Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 18 maja 2013 roku (tj. sobota), na godzinę 16:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”,
mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.
II. Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór nowych władz Stowarzyszenia, w związku z upływem kadencji.
5.    Wolne wnioski i dyskusja.
6.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl.
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 29 kwiecień 2013 roku.

2013-04-30 Katarzyna Szura

  ostatnia aktualizacja: 22.05.2023 21:13:57 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"