piątek: 08.12.2023 imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
Nadzieja - to inna nazwa rachunku prawdopodobieństwa.
O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualności
Nowości na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod śrubką
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze śrubką
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "śrubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byliśmy
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Imprezy    Lasek Lasek
XXXII Spotkanie Przyjaciół Henryka Worka
LASEK 2017

XXXII Spotkanie Przyjaciół Henryka Worka
LASEK 2017

(regulamin)
I. Organizator: Kółko Cnót Wszelakich przy współudziale Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”;
II. Cele:
- poznawanie piękna Beskidów,
- rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych,
- popularyzacja aktywnych form wypoczynku, jako antidotum na patologie
społeczne wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzacja wiedzy o żywiecczyźnie,
- pamięć o postaci związanej z turystyką młodzieżową.
III. Obowiązki uczestników:
- udział w imprezie na własną odpowiedzialność uczestników,
- ubezpieczenie każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie,
- drużyna powinna posiadać apteczkę, mapę i kompas,
- wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać karty turysty i zasad ochrony przyrody.
IV. Miejsce i termin rajdu:
- schronisko studenckie na Lasku (871 mnpm),
- 3 wrzesień 2017 r. (niedziela).
V. Trasy dojścia (do schroniska na Lasku):
- z Przyborowa (szlak żółty) - 1,5 – 2,0 godz.
- z Koszarawy (szlak żółty) - 1,0 – 1,5 godz.
- z Jeleśni (szlak studencki) - 1,5 – 2,0 godz.
- z Koszarawy (szlak studencki) - 0,5 – 1,0 godz.
- z Pewli Wielkiej PKP (szlak studencki) – 1,0 – 1,5 godz.
- z Huciska (szlak studencki bez znaków) – 2,0 – 2,5 godz.
VI. Przebieg rajdu:
- 10,00 – 11.00 – przyjmowanie drużyn turystycznych i turystów indywidualnych,
- 11.00 – 13.00 – spotkanie przy ognisku:
* wręczenie dyplomów okolicznościowych dokumentujących przyznanie tytułów
specjalnych dla zasłużonych turystów „KÓŁKA CNÓT WSZELAKICH” w kategoriach :
- młodzieżowej – „NIECNOTA GÓRSKI”,
- dorosłych - „PIERDOŁA BESKIDZKI”,
* przyjmowanie nowych członków do grona „Kółka Cnót Wszelakich”.
VII. Uprawnienia uczestników:
- każda zgłoszona do udziału w imprezie, drużyna otrzymuje dyplom uczestnictwa,
- w czasie rajdu uczestnicy mogą brać udział w niekończącej się opowieści
o minionych czasach wolnej turystyki kwalifikowanej w górach.
VIII. Zgłoszenia:
- udział w rajdzie dokonuje się do dnia 20 sierpnia 2017 r. na adres srubka13@onet.pl.
- drużyny grup turystycznych mogą liczyć 10 osób (dla grup młodzieżowych + opiekun),
IX. Postanowienia końcowe:
- interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom,
- istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego organizowanego przewozu busem –
tam i z powrotem (o takiej potrzebie należy zgłosić na karcie zgłoszenia),,
- pięknej i słonecznej pogody, zabawy i przygody oraz dużo miłych wrażeń na trasach
jesiennej wędrówki życzą
ORGANIZATORZY
Żywiec, kwiecień 2017 r.

Karta zgłoszenia udziału
XXXII Spotkania Przyjaciół Henryka Worka
LASEK 2017
Niżej podpisany zgłaszam drużynę/ zgłaszam się indywidualnie
……………………………………………………………………..……
do udziału w XXXII Spotkaniu Przyjaciół Henryka Worka – LASEK 2017 w dniu 03.09.2017r. i oświadcza, że zapoznałam (łem) się/ zapoznałem członków drużyny - z regulaminem imprezy.
……………………………………………..
(podpis kierującego – opiekuna grupy)
…………………………………………….
(adres zamieszkania)
……………………………………………
(nr dowodu osobistego)
……………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………
(telefon kontaktowy)
Niniejszym (prosimy wypełnić i podkreślić)
- zgłaszam potrzebę odpłatnego przewozu zorganizowanego ……dla osób
– nie zgłaszam potrzeby.
Żywiec……………………2017 r.


***

powrót

  ostatnia aktualizacja: 22.05.2023 21:13:57 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"