czwartek: 22.08.2019 imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
Współcze¶ni władcy nie zatrudniaj± już błaznów - nikt przecież nie lubi konkurencji.

Andrzej Majewski
O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualno¶ci
Nowo¶ci na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod ¶rubk±
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze ¶rubk±
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "¶rubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byli¶my
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Imprezy    Ponad Granicami Ponad Granicami
KARTKA BOŻONARODZENIOWA
X. Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunkowy

Międzynarodowy konkurs plastyczny na wykonanie Kartki Bożonarodzeniowej po raz dziesi±ty organizowany przez Orawski O¶rodek Kultury w Dolnym Kubinie przy wsparciu Samorz±du okręgu Zylina zaskoczył organizatorów dojrzało¶ci± procesu tworzenia nadesłanych prac. W jubileuszowej edycji wzięło udział 5472 dzieci z 385 szkół ze Słowacji, Czech, Polski i Ukrainy. Dzieci w swoich pracach prezentowały umiejętno¶ci w przedstawianiu własnej wizji ¶wi±tecznej tematyki. Oprócz tradycyjnych ¶wi±tecznych motywów, takich jak ¦więta Rodzina czy Betlejem, były prace opisuj±ce zimowe zabawy na ¶wieżym powietrzu jak lepienie bałwana czy też krajobrazy oddaj±ce nastrój ¶wi±teczny. Były prace opisuj±ce zwyczaje ¶wi±teczne na Słowacji jak i w innych krajach. Jury, w którym zasiadali arty¶ci i nauczyciele, mgr sztuki. Miroslav Knap, mgr sztuki. Ignacy Kasan, MSC., mgr Daniel Marček, Braňo Jáno± i mgr Julia ©efčíková, stwierdziło, że prace charakteryzowały się bardzo unikalnymi baby interpretacjami, kreatywnymi rozwi±zaniami i do¶wiadczeniami z różnorodnymi materiałami plastycznymi.
Oceniaj±ca prace komisja konkursowa przyznała 47 nagród indywidualnych i zbiorowych. Organizatorzy dziękuj± serdecznie wszystkim autorom nadesłanych prac w których autorzy zwrócili uwagę na urok okresu ¶wi±tecznego.
Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nast±pi w Miejskim Centrum Kultury w Dolnym Kubinie, 9 grudnia 2013 r. o godz. 14.00. Wystawa ta trwać będzie do 13 stycznia 2014 r.
Ponadto osobne zestawy prac nadesłanych na wspomniany konkurs zostan± zaprezentowane:
1.12. 2013 r. do 15. 1.2014 r. - Galeria w Vlčnov Mě±»ance;
2. 12.2013 r. do 10. 1. 2014 r. - Regionalne centrum kultury Prievidza;
9. 12.2013 r. do 9. 1.2014 r. - Klub ¦rubka ¬ywiec;
9.12.2013 r. do 13.1.2014 r. - Miejskie Centrum Kultury Dolný Kubín;
13. 1.2014 r. do 30. 1.2014 r. – galeria Trenčín w Trenczynie SGR

X. Międzynarodowy Konkurs Prac POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA
Lista nagrodzonych i wyróżnionych


A. PRZEDSZKOLA (od 5 lat)
Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa:
1. Zofia Kaczmarzewska,(6 lat)– Gminne Przedszkole nr 2 Trzcianka PL
2. Jozef ©ifra, (6 lat) – M© Okruľná Poprad
3. Michal Hudca, (5 lat) – M© Nitrica
Techniki ł±czone:
1. Milena Herzyk, (5 lat) – Niepubliczne Przedszkole ,,Akademia
                                                                     Malucha“ Żywiec PL
2. Laura Ilavská, (4 lat) – Z© s M© ul. Fraňa Kráµa Poprad-Veµká
3. Ja¶ Bogusz, (5 lat) – Przedszkole Lipowa PL

B. SZKOŁY PODSTAWOWE
B1. Wiek  uczestników  (6-10 lat)
Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa:
1. Tomá± Kachút, (7 lat) – Z© ˇubochňa
2. Ján Babjak, (8 lat) – Z© Staré Hory
3. Marcel Dibdiak, (8 lat) – Z© s M© Novo»
Wyróżnienie:
Sára Drdáková (9 lat) – Z© s M© Hôrky ®ilina
Marianna Stachová (6 lat) – Z© Jarná ®ilina
Michal Vala±ek (6 lat) - Z© Jarná ®ilina
Techniki ł±czone:
1. Miroslava Kampová (10 lat) – Z© Sládkovičova Ruľomberok
2. Julia Garzek (8 lat) – ZSS Szkoła Podstawowa Inwałd PL
3. Michaela Ferencová (10 lat) – Z© s M© Zborov
Wyróżnienie:
Adrián Struhár (9 lat) - Z© Sládkovičova Ruľomberok

B2. Wiek  uczestników  (11 - 15 lat)
Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa:
1. Emma Kataníková (11 lat) – Z© Jarná ®ilina
2. Magdaléna Vončáková (13 lat) – Z© s M© Novo»
3. Michaela Kudjaková (11 lat) – Z© s M© Rabča
Wyróżnienie:
CZ© Romualda Zaymusa ®ilina
Techniki ł±czone:
1. Marcela Horo±čáková (14 lat) – Z© Fintice
2. Anna Zawadzka (11 lat) – Szkoła Podstawowa nr 30
                                  im. Króla Kazimierza Wielkiego Lublin PL
3. Weronika Bajorek (15 lat) - Gimnazjum Zgromadzenia Córek
                                       Bożej Miło¶ci Bielsko-Biała PL
Wyróżnienie za kolekcję:
    Z© ©tefana Závodníka Pruľina
Wyróżnienie:
    Ján Daňko (12 lat) – Z© Fintice

C. ARTYSTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWE
C1. Wiek uczestników  (6-10 lat):
Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa:
1. Adam Majdi± (6 lat) – ZU© Ivana Ballu Dolný Kubín
2. Veronika Výtisková (9 lat) – ZU© Vlaislava Vančury
                                                                 Háj ve Slezsku ČR
3. Beáta Alľbeta Tomáňová (9 lat) – SZU© Jáno± Ruľomberok
Wyróżnienie za kolekcję:
    ZU© Bernolákova Holíč
Wyróżnienie:
    Barbora Juhaniaková (9 lat) – ZU© Púchov
Techniki ł±czone:
1. Anna Orolínová (9 lat) – ZU© Lendak
2. Helenka Polakovičová (8 lat) – ZU© Karola Pádivého Trenčín
3. Andrej Miník (8 lat) – ZU© Jozefa Potočára Čadca
Wyróżnienie:
    Tamarka Zanovitová (5 lat) – ZU© Frica Kafendu Vrútky
    
C2. Wiek uczestników  (11-15 lat):
Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa:
1. Michaela Gaľová (11 lat) – ZU© Ferka ©pániho ®ilina
2. Matú± Vavro (11 lat) – ZU© Karola Pádivého Trenčín
2. Olga Poznik (11 lat) – Artystyczna Szkoła dła dzieci
                                            im. Jarosława Pstraka Kolomya UA
3. Aleksandra Kiszka (15 lat) – Młodzieżowy Dom Kultury Gorlice PL
Techniki ł±czone:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3.  nie przyznano

D. SZKOŁY ¦REDNIE
Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa:
1. Simona Retová (15r.) – Spojená ±kola Niľná
2. Melika Abotalebi (15r.) – Gymnázium sv. Andreja Ruľomberok
3. Wiktoria Kotlarz (14r.) – Gimnazjum nr 2 Żywiec PL
Techniki ł±czone:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano

E. SZKOŁY SPECJALNE
Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa:
1. Helenka Daniová (12 lat) – Spojená ±kola int. ®daňa,
                                                          elokované triedy Čaňa
1. Kri±tof Balala (10 lat) – ©Z© Čadca
2. Peter Hyn±t (12 lat) – ©Z© pre ľiakov s TP Dolný Kubín
2. Marian Borzęcki (14 lat) – Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy
                                                                             nr 1 Nowy Targ PL
3. Janka Tomková (30 lat) - ZU© Frica Kafendu Vrútky
3. Radoslav Kupec (13 lat) – Z© Výčapy-Opatovce ±peciálna trieda B
Techniki ł±czone:
1. nie przyznano
2. nie przyznano
3. nie przyznano


Pocztówki nagrodzone i wyróżnione:

Orawski O¶rodek Kultury - Dolny Kubin

powrót

  ostatnia aktualizacja: 29.06.2019 19:49:06 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"